سری ساخت اصولی یک گاراژ با سقف شیروانی با Tommy Walsh بخش "Tommy-s Ultimate Workshop - S01 - E02"

سری ساخت اصولی یک گاراژ با سقف شیروانی با Tommy Walsh بخش "Tommy-s Ultimate Workshop - S01 - E02"

سری ساخت اصولی یک گاراژ  با سقف شیروانی با Tommy Walsh بخش "Tommy-s Ultimate Workshop - S01 - E02"

چه در ایران، چه در خارج از ایران، این فیلم ها بسیار برایتان کاربردی می باشد. این نفر کاملاً فردی اجرا یی است، Tommy Walsh مهندسی اجرایی در انگلستان با تجربه  در اجرا و نه در تئوری می باشد، در این سری در 5 قسمت از صفر تا صد پروژه رو از روی نقشه با جزییات کامل اجرا می نماید و بدین لحاظ این سری بسیار اثر بخش بوده و دیدن آن خالی از لطف نیست .کاری از گروه 808

 

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم