ترسیم خط تاثیر عکس العمل های تکیه گاهی در یک تیر نامعین استاتیکی (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

08:42

ترسیم خط تاثیر عکس العمل های تکیه گاهی در یک تیر نامعین استاتیکی (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این قسمت می خواهیم فرآیند ترسیم خطوط تاثیر عکس العمل ها را برای یک تیرِ پیوسته بررسی کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 منبع
این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...