21133
1:46:00

فیلم کامل ورکشاپ بهسازی لرزه ای در قالب یک پروژه واقعی با نرم افزار ABAQUS

مدرس: محسن رستمی

این فیلم از ورکشاپ حضوری بهسازی لرزه ای در قالب یک پروژه واقعی با نرم افزار ABAQUS که در روز جمعه ۱۰ اسفند ۹۷ و مختص شرکت‌کنندگان در دوره‌های طراحی عملکردی موسسه ۸۰۸ در محل موسسه برگزار شده، تهیه شده است.

سومین دوره جامع آموزش اصول محاسبات، بهسازی لرزه ای و طراحی عملکردی سازه ها

قسمتی از فیلم مدل سازی و طراحی و تحلیل غیر خطی جداسازهای لرزه ای در نرم افزار ABAQUS

مطالب مرتبط:

playlist

پکیج استثنایی 808