بازدید از غرفه شرکت سقف سبک مرکب LCP، تولید کننده و مجری سقف سبك مركب (Light Composite Panel) با نام اختصاری LCP بخش دوم

04:53

بازدید از غرفه شرکت سقف سبک مرکب LCP، تولید کننده و مجری سقف سبك مركب (Light Composite Panel) با نام اختصاری LCP بخش دوم

بازدید از غرفه شرکت سقف سبک مرکب LCP، تولید کننده و مجری سقف سبك مركب (Light Composite Panel) با نام اختصاری LCP بخش دوم

سقف به عنوان مهمترین جزء ساختمان نقش اساسی در تحمل بارها داشته و از طرفی خود عامل افزایش وزن در ساختمان است. بنابر این هرچه بتوان سقف را سبکتر نمود وزن سازه کمتر شده و میزان مصالح مصرفی آن نیز کاهش می یابد.
  سقف سبك مركب (Light Composite Panel) با نام اختصاری LCP سقف جدیدی است که بخوبی پاسخگوی نیازهای اصلی یک سیستم سازه ای می باشد. این سقف ترکیبی از فولاد و بتن سبک است که به صورت کاملا ً پیش ساخته در کارخانه تولید و پس از حمل به محل پروژه، با اتصالات جوشی و یا مکانیکی به تیرهای اصلی و یا فرعی سازه متصل می گردد. این سقف با وزنی در حدود 80 کیلوگرم بر مترمربع از مقاومت و عملکرد مناسبی برای تحمل بارهای وارده برخوردار است. LCP توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است و با عنوان "سقف سبک مرکب" در اداره مالکیت صنعتی ایران بصورت یک اختراع جدید به ثبت رسیده است.

آدرس وب سایت : www.lcproof.com می باشد.

saghf sabok morakab LCP (Light Composite Panel) producer and construction company in 16th international building and house new technologies fair which held on 2016 summer.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه