فیلمی 10 دقیقه ای از کارخانه TECNOSPAN از صفر تا صد تولید قطعات بتنی پیش تنیده و تجهیزات و دستگاه های اتوماتیک مورد استفاده

10:00

فیلمی 10 دقیقه ای از کارخانه TECNOSPAN از صفر تا صد تولید قطعات بتنی پیش تنیده و تجهیزات و دستگاه های اتوماتیک مورد استفاده

فیلمی 10 دقیقه ای از کارخانه TECNOSPAN از صفر تا صد تولید قطعات بتنی پیش تنیده و تجهیزات و دستگاه های اتوماتیک مورد استفاده

TECNOSPAN. Prestressed concrete machinery

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم