تکنولوژی برتر بتن پیشتنیده با توضیحات شرکت آلمانی Paul مراحل اجرایی کشش strandها

تکنولوژی برتر بتن پیشتنیده با توضیحات شرکت آلمانی Paul مراحل اجرایی کشش strandها

تکنولوژی برتر بتن پیشتنیده با توضیحات شرکت آلمانی  Paul مراحل اجرایی کشش strandها

مراحل قرار دهی strand ها (کابلهای جانشین میلگرد با مقاومت کششی بسیار بالا در بتن پیشتنیده) و کشش آنها، چک لیست کار، و برش نهایی

Prestressed Concrete Technology in use Paul company

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم