کلیپی از جرثقیل نصب کننده شمع های بتنی پیش تنیده در جا، بسیار منظم، سریع و درجا

پکیج استثنایی 808

شامل این فیلم