3- آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی SAFE_-_11_Equivalent_Frames (مدلسازی پی، فونداسیون، پی های پس کشیده، تحلیل و طراحی دیافراگم با خروجی نقشه) برای اولین بار در ایران توسط تیم 808

08:30

3- آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی SAFE_-_11_Equivalent_Frames (مدلسازی پی، فونداسیون، پی های پس کشیده، تحلیل و طراحی دیافراگم با خروجی نقشه) برای اولین بار در ایران توسط تیم 808

 آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی SAFE_-_11_Equivalent_Frames (مدلسازی پی، فونداسیون، پی های پس کشیده، تحلیل و طراحی دیافراگم با خروجی نقشه) برای اولین بار در ایران توسط تیم 808

منبع

مطالب مرتبط:
پکیج فیلم های آموزشی دوبله فارسی نرم افزار های CSI همراه با نرم فزار های نسخه 2016