مدلسازي المان Gap در برنامه SAP براي ديدن اثر برخورد سازه

02:31

مدلسازي المان Gap در برنامه SAP براي ديدن اثر برخورد سازه

در این فیلم نحوه مدلسازي المان Gap در برنامه SAP براي ديدن اثر برخورد سازه آموزش داده شده است.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه