طراحی تقویت کننده ها در اعضای فولادی- قسمت اول

1:31:37

طراحی تقویت کننده ها در اعضای فولادی- قسمت اول

این وبینار یک راهنمای عملی برای طراحی اعضای بال دار گسترده تقویت شده با استفاده از مشخصات 2010 AISC ارائه می‌کند. روش‌های طراحی موجود برای اعضا مبتنی بر رویکرد تنش مجاز است، با این حال مشخصات 2010 AISC منطبق بر طراحی بر اساس مقاومت است. رویکرد مبتنی بر مقاومتی که در این وبینار ارائه می‌شود، با مشخصات 2010 AISC سازگاری دارد. در این فیلم ملاحظاتی که بر مقاومت و پایداری اعضای تقویت شده مثل تنش پسماند و اعوجاج در جوش اثر گذار هستند نیز مورد بحث قرار می‌گیرد، با این حال تمرکز اصلی این وبینار بر ارائه اطلاعات کاربردی طراحی است.

این وبینار توسط انجمن آمریکایی ساختمان های فولادی  (AISC) تهیه شده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه