تعریف جدیدی از حرکت: خودروهای متصل به شبکه اینترنت و خودروهای بدون راننده

06:26

تعریف جدیدی از حرکت: خودروهای متصل به شبکه اینترنت و خودروهای بدون راننده

این فیلم از سری مجموعه فیلم های ASCE است که به صورت مصاحبه با افراد موفق مهندسی عمران در کشور آمریکا می باشد ، مشاهده این قبیل فیلم ها می تواند برای مهندسان عمران داخل کشورمان مفید باشد.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه