بخشی از فیلم آموزشی بررسی روش تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA)‌ و کاربرد آن در نرم افزار OPENSEES

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...