24211
03:20

افزایش اجاره و ممنوعیت انتشار اطلاعات بازار مسکن

این گفت‌وگو با آرش حسن نیا، روزنامه نگار اقتصادی انجام شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808