بهسازی خاک- تزریق با فشار بالا (jet grouting)

03:58

بهسازی خاک- تزریق با فشار بالا (jet grouting)

جت گروتینگ (Jet grouting) یکی از شیوه‌های بهسازی و افزایش مقاومت و توان باربری خاک بصورت درجا میباشد. در این روش که با ابزار پیشرفته قابل اجراست، ستون‌هایی مدفون از مخلوط خاک و سیمان بوسیله پمپ ترزیق مخصوص با سرعت بالا (800 تا 900 کیلومتر بر ساعت) و همچنین فشار بسیار بالای (30 تا 70 مگا پاسکال) درمحل تولید می‌شود.

منبع توضیحات

منبع فیلم

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم