24009
02:57

بانک ها اعتبارات سنگینی که به سرمایه‌دارها در حوزه مسکن داده اند را نتوانستند وصول کنند

 بانک ها اعتبارات سنگینی که به سرمایه‌دارها داده اند را نتوانستند وصول کنند. پس ارزش ریال را پایین می کشند، وارد هلدینگ های مسکن می شوند، ارزش دارایی مردم کم می شود و اینگونه بدهی ها را صاف می کنند.

منبع

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808