بهسازی خاک - تراکم ارتعاشی 2

03:54

بهسازی خاک - تراکم ارتعاشی 2

در این روش یک ویبراتور که به جرثقیل متصل شده است،‌ به طور عمودی وارد خاک زیرین می‌شود. این کار به واسطه وزن و لرزش ویبراتور صورت می‌گیرد. نفوذ ویبراتور در خاک معمولاً با کمک جت‌های آبی متصل به ویبراتور انجام می‌شود. پس از اینکه ویبراتور به انتهای عمق مورد نظر رسید، ویبراتور به سمت بالا حرکت می‌کند و هم‌زمان خاک اطراف را متراکم و فشرده می‌کند. پس از بیرون کشیدن ویبراتور از حفره ایجاد شده،‌ از شن و ماسه تمیز برای پر کردن آن استفاده می‌شود تا کاهش حجم ناشی از فشرد سازی خاک جبران گردد.
منبع فیلم

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم