کاربرد نبشی و اتصالات صلیبی در سازه های چوبی

47

کاربرد نبشی و اتصالات صلیبی در سازه های چوبی

سازه‌های چوبی نسبت به بتن و فولاد مدول الاستیسیته کوچکتری دارد و نسبت به وزنشان از مقاومت بالایی برخوردار هستند.

این نوع سازه از لحاظ عملکرد سازه‌ای به نسبت عملکردی مشابه با سازه‌های فولادی دارد و می‌تواند به عنوان اعضای کششی، فشاری و خمشی مورد استفاده قرار گیرند. از ترکیب چوب یا بتن یا فولاد می‌توان کامپوزیت‌های سبک‌تری ایجاد کرد.

منبع