معرفی ویژگی های نرم افزار RS2 2019

02:07

معرفی ویژگی های نرم افزار RS2 2019

مدل های رفتاری پیشرفته از جمله مدل CY SOIL و CH SOIL نرم افزار فلک، مدل سخت شونده و نرم شونده نرم افزار ، مدل visco-elastic-plastic، مدل swelling rock، مدل basic barcelona و مدل های دینامیکی و توانایی یکپارچه سازی با نرم افزار Slide2d از مهم ترین خصوصیات اضافه شده در نسخه جدید می باشند.

منبع

مطلب مرتبط:

سفارش آنلاین مجموعه نرم افزار های  تحلیل پروژه‌های ژئوتکنیک، تحلیل پایداری شیب،طراحی حفریات سطحی و زیرزمینی

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم