2688
02:52

فیلم مراحل A تا Z سازه LSF، از طراحی در نرم افزار، سایز بندی، فرمان به دستگاه و غلتک زنی برای تولید مقطع سیگما، پیش ساخته نصب کردن در کارخانه تا نصب در کارگاه

پکیج استثنایی 808