دستگاه اتوماتیک تولید دال-بتن توخالی (hollow core slab) برای مصارف صنعتی و ساختمانی

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم