نکات آموزشی با الکترود 7018 کم هیدروژن پودرآهن در چند پاس با فرآیند SMAW با دستگاه جوشکاری Lincoln از سری welding tips and tricks

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه