بیش از دو ساعت بازدید مجازی در رابطه با محصولات و صنعت بتن های پیش تنیده و بازدید کارگاهی همراه با توضیحات علمی از طرف school of technology Eastern illinois university بخش دوم

بیش از دو ساعت بازدید مجازی در رابطه با محصولات و صنعت بتن های پیش تنیده و بازدید کارگاهی همراه با توضیحات علمی از طرف school of technology Eastern illinois university بخش دوم

بیش از یک ساعت بازدید مجازی در رابطه با محصولات و صنعت بتن های پیش تنیده و بازدید کارگاهی همراه با توضیحات علمی از طرف school of technology Eastern illinois university  بخش دوم

Precast Prestressed Concrete,A Blackstone Perspective, school of technology Eastern illinois university presented by dan kolb ,Prestress Engineering company products.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم