تکنولوژی مورد استفاده در صنعتی سازی ساختمان ها با دال های تو خالی (سوراخ دار) بتنی پیش ساخته و پیش تنیده شرکت Armtec

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم