16822
48:43

آموزش تسلیح خاک- پارت پنجم

در این فیلم پروفسور K. Rajagopal توضیحاتی در خصوص انالیز مقاومت خاک های مسلح ارائه می کند.

منبع

پکیج استثنایی 808