16289
50:37

آموزش تسلیح خاک- پارت اول

در این فیلم پروفسور K. Rajagopal توضیحاتی مقدماتی در خصوص تسلیح خاک ارائه می کند.

منبع

پکیج استثنایی 808