16803
52:46

آموزش تسلیح خاک- پارت سوم

در این فیلم پروفسور K. Rajagopal توضیحاتی در خصوص انواع پلیمرها در ژئوسینتتیک ارائه می کند.

منبع

پکیج استثنایی 808