16794
50:51

آموزش تسلیح خاک- پارت دوم

در این فیلم پروفسور K. Rajagopal توضیحاتی در خصوص انواع ژئوسینتتیک و عملکرد آنها ارائه می کند.

منبع

پکیج استثنایی 808