15740
02:13

پروژه حیرت‌انگیز انتقال آب در چین (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

در مناطق شمالی چین رودخانه‌های زیادی وجود نداشته و این مناطق از بارندگی کم برخوردار بوده و با چالش بحران آب مواجه شده است. دولت چین برای حل این مساله، تصمیم دارد پروژه انتقال آب از جنوب به شمال را به اجرا بگذارد. به طوری که با ایجاد یک شبکه آبرسانی ده‌ها میلیارد تن آب از جنوب چین که از منابع غنی آب برخوردار است به مناطق شمالی خشک و کم آب چین منتقل شود. در این فیلم کلیاتی در ارتباط با این پروژه و چالش‌های پیش‌رو ارائه شده است.

ترجمه اختصاصی 808

پکیج استثنایی 808