15722
01:17

حوضه آبریز (Watershed) چیست؟

حوضه آبریز یک واژه هیدرولوژیکی است  و به مساحتی اطلاق می‌شود که رواناب حاصل از بارندگی روی آن بطور طبیعی به یک نقطه ختم گردد، که اگر این نقطه بر روی مرز حوضه‌ی آبریز باشد آنرا حوضه‌ی آبریز برون ریز و اگر داخل حوضه باشد، آنرا حوضه آبریز درون ریز گویند.  این فیلم انیمیشن جالبی است که توضیحاتی مرتبط با حوزه آبریز ارائه می دهد.

پکیج استثنایی 808