14762
03:59

روش پرینت گرفتن در نرم افزار اتوکد روی کاغذی با ابعاد مشخص

در این فیلم با نحوه چگونگی تعریف ابعاد خاص برای کاغذ در فرآیند پرینت گرفتن در نرم افزار اتوکد آشنا خواهید شد.

منبع: +

پکیج استثنایی 808