رسم دیاگرام لنگر برای تیر معین استاتیکی (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

10:49

رسم دیاگرام لنگر برای تیر معین استاتیکی (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

لنگر خمشی یک نیروی داخلی است. این نیرو در تیرها و ستون ها زمانی که سازه تحت بارهای خارجی قرارمی گیرد بوجود می آید. یک لنگر خمشی بیش از حد بزرگ در یک عضو باعث خرابی در سازه می شود. بنابراین برای طراحی درست یک سیستم باید در هر عضو مقدار بحرانی لنگر را داشته باشیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 منبع
این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...