تایم لپس ساخت بیمارستانی برای مقابله با کرونا در چین طی ۱۰ روز

01:15