مهندس سازه کیست؟

03:18

مهندس سازه کیست؟

با وجود اینکه مهندسی سازه یکی از شاخه‌های رشته مهندسی عمران است اما تعریف دامنه گسترده مهندسی سازه و فعالیت‌های مهندسان سازه به راحتی و در قالب یک جمله امکان پذیر نیست. این شاخه دربردارنده افرادی با تخصص‌های مختلف، از متخصصین زلزله تا متخصصین امدادرسانی است. مهندسان سازه در هر پروژه‌ای با هر مقیاسی فعالیت دارند، از پروژه‌های ساده مسکونی تا پروژه‌های عظیم آسمان خراش‌ها.

این فیلم برگرفته از کانال یوتیوب موسسه مهندسان سازه است.

مطلب مرتبط: