مهندس سازه کیست؟

03:18

مهندس سازه کیست؟

با وجود اینکه مهندسی سازه یکی از شاخه‌های رشته مهندسی عمران است اما تعریف دامنه گسترده مهندسی سازه و فعالیت‌های مهندسان سازه به راحتی و در قالب یک جمله امکان پذیر نیست. این شاخه دربردارنده افرادی با تخصص‌های مختلف، از متخصصین زلزله تا متخصصین امدادرسانی است. مهندسان سازه در هر پروژه‌ای با هر مقیاسی فعالیت دارند، از پروژه‌های ساده مسکونی تا پروژه‌های عظیم آسمان خراش‌ها.

این فیلم برگرفته از کانال یوتیوب موسسه مهندسان سازه است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم