سخنرانی سپهر موسوی با موضوع "تغییر مدیریت شهرها در آینده"

20:07

سخنرانی سپهر موسوی با موضوع "تغییر مدیریت شهرها در آینده"

سپهر موسوی به عنوان یکی از ۳۳ پیشرو توسعه پایدار سوئد و همچنین به عنوان نفر نوزدهم لیست ۱۰۱ استعداد برتر رهبران آینده سوئد توسط نشریه‌های معتبر سوئدی معرفی شده است. او همچنین به عنوان یکی از ۵۰ شخصیت تاثیرگذار جهانی در زمینه شهرهای هوشمند در سال ۲۰۱۷ انتخاب شد. سپهر موسوی در حال حاضر ریاست کمیته ملی شهر هوشمند سوئد را بر عهده گرفته و به عنوان کارشناس تغییرات اقلیمی با سازمان ملل متحد همکاری داشته است. او همچنین سابقه همکاری به عنوان مشاور در پروژه‌های شهر هوشمند با شهرهای مختلف دنیا رو هم در کارنامه دارد.

منبع

مطالب مرتبط: