بتن مسلح چیست؟

02:27

بتن مسلح چیست؟

اگرچه ایده‌ اولیه در ابداع بتن مسلح، واگذاری نقش مقاومت در مقابل تنش‌های کششی به فولاد بوده است؛ با این وجود فولاد می‌تواند به عنوان یک عنصر کمکی در تحمل فشار نیز در کنار بتن قرار گیرد. به همین دلیل میلگردهای مسلح‌کننده در قطعات فشاری نظیر ستون‌ها و یا حتی در ناحیه‌ی فشاری تیر‌ها به عنوان فولاد فشاری نیز به کار می‌روند.

منبع