معماری سبز (زیرنویس فارسی)

04:20

معماری سبز (زیرنویس فارسی)

معماری سبز یا معماری پایدار یکی از گرایش‌ها و رویکردهای نوین معماری است که در سال‌های اخیر مورد توجه عده زیادی از طراحان و معماران معاصر جهان قرار گرفته است. این معماری که برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار است، در پی سازگاری و هماهنگی با محیط زیست یکی از نیازهای اساسی بشر در جهان کنونی محسوب می شود. هدف از ایجاد ساختمان‌های سبز بهبود آب و هوا، جلوگیری از اتلاف انرژی مصرف شده جهت سرمایش و گرمایش و جلوگیری از اثرات منفی ساخت و ساز بر محیط زیست است.

منبع توضیحات

منبع

پکیج استثنایی 808

شامل این فیلم