ساخت یک عمارت مخفی بر فراز یک آسمان خراش

02:40

ساخت یک عمارت مخفی بر فراز یک آسمان خراش

تصاویر ماهواره ای و فیلم ها ضبط شده توسط هواپیماهای دارای دوربین و کنترل از راه دور، حاکی از آن است که بر فراز یک آسمان خراش باغی بسیار بزرگ به همراه استخر و تاکستان ساخته شده است!

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم