آزمایش اسلامپ

02:16

آزمایش اسلامپ

بتن خود تراکم بتنی با خاصیت خمیری بالاست که روانی و کارایی بالایی دارد. مواد به کار رفته در بتن های خود تراکم عموماً همان مواد به کار رفته در بتن های متداول هستند، با این تفاوت که مقدار ریزدانه های آنها متفاوت است.

در این ویدئو می توان اثر فوق روان کننده ها  را بر روانی و غلظت بتن از طریق آزمایش اسلامپ مشاهده کرد.