آزمایش اسلامپ، Slump Test

آزمایش اسلامپ، Slump Test

آزمایش اسلامپ، Slump Test

کارآیی بتن سهولت جریان، جادادن و تراکم بتن است، کارآیی بتن ارتباط مستقیم با روانی آن دارد. معمول‌ترین معیار سنجش کارآیی بتن، آزمایش اسلامپ است که به نتیجه بدست آمده روانی یا اسلامپ بتن گفته می‌شود.

در آزمایش اسلامپ، مخروط ناقصی به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر و به قطر قاعده تحتانی ۲۰ و قطر قاعده فوقانی ۱۰ سانتیمتر توسط بتن تهیه شده در سه لایه پر و هر لایه ۲۵ بار کوبیده می‌شود.

پس از پر شدن قالب، قالب بیرون کشیده می‌شود، کاهش ارتفاع بتن نسبت به ارتفاع قالب همان اسلامپ خواهد بود.

در ساختمان‌های معمولی مقدار اسلامپ بین ۵ تا ۷.۵ معمول است.

امروز با استفاده از افزودنی‌های روان‌کننده، بدون نیاز به اضافه کردن آب و در نتیجه کاهش مقاومت، اسلامپ بسیار بالایی به دست می‌آید.

محصول

تکنولوژی بتن و آزمایشگاه همراه با طرح اختلاط بتن
قیمت: 0 تومان
22,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
عمران
اجرایی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - آزمایش اسلامپ، Slump Test