زیرساخت های سازگار و اقدامات مهندسی عمران در تغییرات اقلیم آب و هوایی

56:58

زیرساخت های سازگار و اقدامات مهندسی عمران در تغییرات اقلیم آب و هوایی

انتظار می‌رود که سیستم زیرساخت‌ها اعم از برنامه ریزی شده‌ها و آنچه موجود است، در مواجه با تغییرات شدید آب و هوایی انعطاف پذیر (کاربردی، بادوام و امن) باشند. با این حال، به دلیل تغییرات اقلیمی و تغییرات شدید آب و هوا در آینده، انتظار می‌رود که زیرساخت‌ها مقاوم‌تر از آنچه در گذشته بوده‌اند، باشند.

این وبینار توسط انجمن مهندسان عمران آمریکا (ASCE) تهیه شده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...