سیستم دال های دو طرفه بتن مسلح، طراحی برش با استفاده از 11 - 318 ACI

05:50

سیستم دال های دو طرفه بتن مسلح، طراحی برش با استفاده از 11 - 318 ACI

در این سمینار به صحبت درباره سیستم دال‌های دوطرفه بتن مسلح پرداخته می‌شود. موضوعات سمینار به این شرح هستند: طراحی خمشی با استفاده از 11 - 318 ACI، طراحی دال‌های دو طرفه با برش در یک سمت و طراحی دال‌های دو طرفه با برش در دو سمت...

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...