طراحی اعضا در پیچش

1:35:56

طراحی اعضا در پیچش

در این وبینار موضوع کلی پیچش در اعضای سازه‌ای مطرح خواهد شد. این موضوع شامل تشریح معادلات سنت ونانت (St. Venant) و مقاومت پیچشی می‌شود. همچنین در مورد ابزار و روش‌های محاسبه تنش‌های پیچشی تقاضا بحث خواهد شد. علاوه بر رفتار عضو، موضوع خاص طراحی نعل درگاهی فولادی در بازشوهای بزرگ در دیوارهای باربر تشریح می‌شود.

این وبینار توسط دکتر Daniel G. Linzell از دانشگاه Nebraska و از سوی انجمن آمریکایی ساختمان‌های فولادی (AISC) ارائه شده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...