بی‌نظمی پیچشی، Irregularity Torsion

بی‌نظمی پیچشی،  Irregularity Torsion

بی‌نظمی پیچشی، Irregularity Torsion

یک ساختمان به گونه‌ای تایید می‌شود که در طول فرآیند طراحی ثبات آن به واسطه بررسی کل سازه به لحاظ بی‌نظمی‌های عمودی و افقی مورد ارزیابی قرار گرفته باشد. این بررسی بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود.

اثرات زیان بار بی­نظمی به طور عمده زمانی به وجود می‌آیند که سازه یک زمین لرزه را تجربه می‌کند و در نتیجه خسارت‌های قابل توجه و حتی فروپاشی سازه را به دنبال خواهد داشت.

بی‌نظمی پیچشی یکی از بی‌نظمی‌های افقی است که باید هنگام طراحی سازه مورد توجه قرار گیرد.

قبل از توضیح اصطلاح بی نظمی پیچشی باید با مفاهیم جابه‌جایی جانبی نسبی، جابه‌جایی جانبی نسبی طبقه، خروج از مرکز و پیچش آشنا باشید.

جابه‌جایی جانبی نسبی چیست؟ توضیح اصطلاح جابه‌جایی جانبی نسبی ساختمان به صورت ساده عبارت است از: تغییر مکان افقی ساختمان و فونداسیون آن، زمانی که سازه تحت تاثیر نیروهای افقی مانند باد یا بارهای زمین لرزه قرار می‌گیرد؛ بنابراین جابه‌جایی جانبی نسبی طبقه به این صورت قابل تعریف است: تغییر مکان سطح یک طبقه ساختمان به همراه طبقات مجاور بالا یا پایین.

+ بیشتر بخوانید...

اخبار

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - بی‌نظمی پیچشی،  Irregularity Torsion