اصول پایداری سازه‌ای در طراحی سازه‌های فولادی – قسمت سوم

1:32:08

اصول پایداری سازه‌ای در طراحی سازه‌های فولادی – قسمت سوم

اغلب اوقات مقاومت و نسبت سختی به وزن بالا در سازه‌های فولادی منجر به اعضای نسبتاً بلند و باریک و سیستم‌های می‌شود که پایداری از ملاحظات اصلی در طراحی محسوب می‌شود. در این وبینار یک دید کلی در خصوص رفتار فشاری، خمشی و اعضای تیر – ستون در اختیار قرار می‌دهد و به معرفی پایداری یک سیستم می‌پردازد. در این وبینار چند حالت حدی در رابطه با مقاومت همچون خمش الاستیک و غیرالاستیک، پیچش جانبی و کمانش خمشی – پیچشی پوشش داده می‌شود. در این وبینار رویکردهای اصلی طراحی در رابطه با پایداری قاب شامل آنالیزهای مستقیم و روش‌های طول مؤثر ارائه خواهند شد. در این فیلم به واسطه چند نمونه به توضیح آنالیز پایداری و مفاهیم طراحی پرداخته می‌شود.

قسمت سوم: این قسمت با بررسی مفاهیم اساسی مرتبط با پایداری سیستم های سازه ای شروع می شود. در این قسمت، به لحاظ طراحی، تفاوت بین تجزیه و تحلیل بارهای بحرانی و فقدان سختی ناشی از اثرات ثانویه و اثرات تسلیم شدگی مصالح، برای رسیدن به حداکثر مقاومت در یک سازه فیزیکی نیز مورد تاکید قرار می گیرد. در انتهای این قسمت یک نتیجه گیری با مرور کلی آنالیز های مستقیم و روش های طول موثر ارائه می شود.

این وبینار توسط پروفسور Ronald D. Ziemian از دانشگاه Bucknell و از سوی انجمن آمریکایی ساختمان های فولادی تهیه شده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه