طراحی تقویت کننده ها در اعضای فولادی- قسمت دوم

1:33:13

طراحی تقویت کننده ها در اعضای فولادی- قسمت دوم

این وبینار ادامه یکی از وبینارهای AISC با موضوع طراحی اعضای فولادی تقویت شده است. در این وبینار چند موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد که بر مقاومت و قابلیت استفاده اعضای فولادی تقویت شده مؤثر هستند. انحراف تیرها تحت پیش بار موضوعی است که به صورت خلاصه بحث خواهد شد و همچنین اطلاعات بیشتری برای طراحی ستون‌های ساخته شده در محل پروژه ارائه می‌شود. موضوعاتی دیگر شامل طراحی جوش مثل محاسبات مقاومت جوش ستون‌های اجرا شده در محل، چگونگی اثر گذاری جوش‌های متناوب بر مشخصات بخش‌های اعضای اجرا شده در محل؛ کمانش موضعی مثل اثر جوش‌های زنجیره‌ای بر کمانش موضعی ورق‌های می‌شود. یک مسئله به صورت نمونه برای توضیح برخی از اصول طراحی در یک تیر کامپوزیت با تقویت کننده‌هایی در بال کششی مطرح می‌شود.

این وبینار توسط انجمن آمریکایی ساختمان های فولادی  (AISC) تهیه شده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه