جوشکاری - کاربردهای خاص

1:43:00

جوشکاری - کاربردهای خاص

در این وبینار راه حل‌های ساده و عملی برای موقعیت‌های چالش برانگیزی مشابه آنچه در زیر اشاره می‌شود، ارائه خواهد شد:

* انبساط پیچ‌های مهار – بررسی گزینه‌های مکانیکی، بررسی قابلیت جوش کاری و بحث در خصوص جزئیات مناسب

* جوشکاری فولادهای دارای روکش – بررسی نگرانی‌های موجود در خصوص دود، موانع جوشکاری خوب و ...

* جوش AESS – بررسی نگرانی‌های مرتبط با جوشکاری و نظارت بر آن، بحث در خصوص الزامات نقشه‌ها و موضوعات فنی AESS

* جوشکاری در سازه‌های موجود – این مورد شامل جوشکاری روی فولادهای قدیمی، جوشکاری تحت بار و اثرات جوش سرد و ... می‌باشد.

این وبینار از سوی انجمن آمریکایی ساختمان های فولادی تهیه شده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه