پنج مفهوم کاربردی در پایداری

1:17:41

پنج مفهوم کاربردی در پایداری

یک ارزیابی نظری در خصوص پایداری نیاز به یک تجزیه و تحلیل مرتبه دوم (در قسمت کج سازه تعادل ایجاد می‌شود) به جای تحلیل‌های مرتبه اول معمول دارد. در این وبینار پنج مفهوم مهم بررسی خواهد شد: فقدان سختی در حضور بار ناشی از کمانش؛ کمانش الاستیک ستون؛ اهمیت جزئیات اتصال نهایی در ستون‌های مرکب؛ سختی و مقاومت مورد نیاز در مهار بندها (باد بندها) و سیستم‌های مهار بندی تکیه گاهی.

این وبینار توسط دکتر جوزف یورا (Joseph Yura) از دانشگاه تگزاس و انجمن آمریکایی ساختمان‌های فولادی (AISC) ارائه شده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...