انیمیشنی کامل از یک ساختمان بتنی جداسازی شده لرزه ای توسط سیستم جداساز پاندول اصطکاکی (FPS) شرکت TIS

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم