انیمیشن سیستم جداساز لرزه ای پاندولی اصطکاکی دوبل شرکت TIS ترکیه ای بخش اول

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم