کلیپی آموزشی در رابطه با HSE و امنیت فیزیکی کارگران و ماشین آلات در هنگام کار کردن با سیم ها و strandهای بتن پیش ساخته پیش تنیده

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم